Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har i år gitt tilskudd til de som hogger på «gammelmåten» med motorsag, landbrukstraktor og vinsj. Tilskuddet er på 30 kroner per kubikk, melder Fylkesmannen på sin hjemmeside.

Tilskuddet er en del av en rekke tiltak som har som mål å øke avvirkningen  i de nordtrønderske skogene med 100 000 kubikk innen tre år. Det er allerede gitt tilsagn om tilskudd til 20 500 kubikk med manuell drift i Nord-Trøndelag.

Hogstmaskinene står i dag for omkring 95 prosent av avvirkningen i fylket, og den manuelle driftsmetoden vil ikke kunne konkurrere prismessig med maskinene om ordinære drifter.

Manuell hogst med motorsag og landbrukstraktor og vinsj kan benyttes for å få med mindre restbestand og områder som er for små til å drive rasjonelt med hogstmaskin.