Årets bedriftsundersøkelse fra NAV viser at arbeidsledigheten i Sør-Trøndelag ligger under landsgjennomsnittet, og at nesten 30 prosent av bedriftene i fylket har forventninger om sysselsettingsvekst i det kommende året.

Roan og Osen er på toppen av statistikken når det gjelder nedgang i arbeidsledighet, Roan har også fylkes laveste prosentvise antall arbeidsledige med 0,6 prosent.

Hitra er med 3,0 prosent den kommunen med høyest ledighet, like etter følger Ørland kommune med 2,6 prosent ledighet.