Lensmannen i Leksvik har fått melding om at et avisbud kjørte pået rådyr klokka 03.30 i dag tidlig. Påkjørselen skjedde ved Hoven langsfylkesveg 755. Avisbudet avlivet det påkjørte rådyret.