En fosning er dømt til 40 timers samfunnsstraff for medvirkning til forsikringssvindel. I november 2011 hjalp han en person til å bli kvitt en bil, som senere ble meldt stjålet. Domfelte satte bileieren i kontakt med noen som kunne bli kvitt bilen. Domfelte ga også bileieren skyss hjem, etter at sistnevnte hadde overlevert bilen.

Problem

Domfelte tilstod forholdene i retten, noe som ga mildere straff. Samtidig ønsker retten å slå hardt ned på forsikringsbedrageri, som er et stort problem for bransjen. At domfelte ikke tjente penger på svindelen, ble ikke tatt hensyn til. Det er i tråd med normal rettspraksis.

Fosningen er tidligere straffedømt for vinningsforbrytelser, sist gang i 2000. Siden dommene ligger så langt tilbake i tid, ble de ikke vektlagt av retten.

Ubetinget

Ifølge rettspraksis skal medvirkning til forsikringsbedrageri normalt gi ubetinget fengsel. Fosen tingrett mente derfor betinget fengsel var for mild dom. Gjennomføringstida på samfunnsstraffen er 90 dager. Blir den ikke gjennomført, må domfelte sone 21 dager i fengsel. Påtalemyndighetens påstand var samfunnsstraff i 46 dager.

Bileieren ble for øvrig dømt utenfor Fosen. Vedkommende fikk en straff på 40 dagers fengsel.