- Vi forutså tidlig vi at det lå an til en tørr sommer, sier produksjonsleder Geir Svendsen i Fosenkraft.

Allerede i juni begynte Fosenkraft derfor å rasjonere på vannet i Gjølgavannet og Teksdalsvannet.

- Vi tilstreber alltid å holde høy vannstand på sommerstid, men når nedbøren uteblir, synker vannstanden gradvis. Vi må ha vann nok til at Teksdalselva ikke går tørr. Spesielt av hensyn til laks, sjøørret og elvemusling. Vi sørger også for vann til Marine Harvest sitt anlegg i Lysøysundet. Det er viktig å holde igjen vann så de får nok til sin produksjon av rogn, sier han.

Stengte elva

Han er klar på at hvis det ikke kommer regn i løpet av helga, så må selve kraftproduksjonen ved anlegget i Teksdalen stoppes.

- Det er ikke unikt, selv om det er første gang på flere år. Det skjer vel i snitt hvert femte år, sier Svendsen.

12.august ble Teksdalselva stengt for fiske.

- Det er marginale forhold nå, vi håper på mer vann. Da åpnes elva for fiske igjen, sier Kjell Skjelvik i Ørland og Bjugn Jeger- og fiskerforening.

Må redusere gradvis

Geir Svendsen i Fosenkraft sier at det ennå er et godt stykke igjen til det blir helt tomt.

- Vannstanden er akkurat nå på minus 2,47 meter i Gjølgavannet og minus 2,09 meter i Teksdalsvannet. Vi har lov til å gå helt ned til minus 4 meter under normalnivå, men det er kun en teoretisk grense. Så langt ned kommer vi ikke, sier han.

- Hva skjer hvis dere må stoppe kraftproduksjonen? Taper dere mye penger?

- Det jevner seg ut, året sett under ett. Om sommeren er det uansett ikke høye priser, sier han.

I samarbeid med Fylkesmannen har de blitt enige om en minstevannsføring på litt under en kubikk i timen.

- Vi nærmer oss det nå, men vi må redusere gradvis så vannet ikke synker for fort, sier Svendsen.