Denne uka har det blitt tatt flere gjedder i Ryvatnet i Bjugn. Fosna-Folket omtalte nylig den første registrerte fangsten av rovfisken i vatnet. Lokale naturforvaltere opplyste at de vil anmelde ulovlig utsetting av gjedde, da de frykter den kan ødelegge det biologiske mangfoldet. Siden den første omtalen har det blitt tatt minst fire gjedder til.

Bekymring

– Dette er veldig nedslående. Nå er det fanget totalt minst fem gjedder i vatnet. Vi frykter dette er ødeleggende for eksempel for ørretbestanden. Det er mange som fisker i vannet. Torsdag ble det registrert fangst av tre gjedder og kun en ørret, da noen fiskere var på dorgetur. Det gir grunn til bekymring, fastslår Edmar Bakøy, som er leder i viltnemnda. I tillegg er han skogbrukssjef i Bjugn og Ørland.

Rotenon

Gjeddene som er tatt veier mellom et halvt og knapt to kilo. Bakøy mener dette tyder på enten omfattende utsetting, eller at utsatt gjedde har formert seg. Nå vurderer man å kontakte Fylkesmannen, for å vurdere hva som kan gjøres videre. En mulighet er rotenonbehandling. Sistnevnte er mye brukt for å utrydde lakseparasitten Gyrodactulus Salaris. Rotenon vil normalt utrydde all fisk i det behandlede arealet, da den blokkerer fiskens oksygenopptak. Deretter kan man kultivere vannet på nytt.

Rapportere

Bakøy oppfordrer folk til å rapportere inn eventuell fangst av gjedde, enten i Ryvatnet eller Kottengvatnet. Disse er forbundet med en bekk.

– Vi håpet det var snakk om en enslig fisk. Det er ikke lenger tilfelle. Man kan ikke holde på slik at man ødelegger fiskevann og biologisk mangfold. Dette er miljøkriminalitet. Fangstene de siste dagene viser at problemet har blitt større enn vi håpet. Det er utvilsomt skuffende, avslutter Edmar Bakøy.