Miljørettet Helsevern har hvert eneste år brukt å testekvaliteten på badevannet i Fosen et par ganger i sesongen. Ofte har det vært etpar tre steder som ikke har hatt topp kvalitet.

I år blir det imidlertid ingen test.

Det er en mulighet for folk til å sjekke tilstanden på sinbadeplass selv ved å ta prøve og sende inn. De må da betale for denne tjenestenmeldes det fra PreBIO på Haugamyra.