Anbudsgrunnlaget for det nye ferjeanbudet på sambandet Brekstad - Valset er nå klart. Her fremgår det at åpningstiden vil forbli uendret og at ruten derfor ikke vil bli utvidet.

En av dem som reagerer sterkt på dette er Torhild Aarbergsbotten, gruppeleder for Høyre på Fylkestinget. Hun mener at tilbudet er skuffende dårlig og hadde forventet et ferjetilbud som var i samsvar med standarden for trafikken på strekningen.

- Rutetabellen viser at åpningstiden blir uendret, og at siste ferje fra Valset vil gå klokka 21 og siste fra Brekstad 20.30 på lørdager. Det vil heller ikke gå ferje før 06.20 fra Brekstad på hverdager.

Hun påpeker at det i ferjestrategien, som ble utarbeidet som en del av Regional Transportplan, kom fram at Brekstad - Valset har ett av de dårligste ferjetilbudene i regionen. Dette sett i lys av trafikken på ferjestrekningen.

- Den nye rutetabellen tar på ingen måte høyde for hverken næringstransport på hverdagene eller pendlertrafikken i helgene.

Anbudsgrunnlaget er valgt ut i fra norsk standard. Aarbergsbotten sier hun kunne vært fornøyd dersom dene hadde blitt innfridd, men det beste hadde allikevel vært «Mørestandard».

- Vi hadde ønsket at den regionale transportplanen fra Møre og Romsdal, «Mørestandarden», skulle legges til grunn, men det ble den altså ikke. Jeg hadde vært greit fornøyd med norsk standard også, dersom den hadde blitt oppfylt.