Arbeidet foregår på bruene på strekningen fra Keiserås til kommunegrensa mellom Rissa og Leksvik på fylkesveg 715, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

Vis hensyn

Innsnevring til ett kjørefelt og nedsatt hastighet gjelder hele døgnet, også når det ikke pågår arbeid.

- For å ivareta arbeidernes sikkerhet benytter vi tungt sikringsmateriell, som blir stående inntil arbeidet er ferdig. Vi oppfordrer trafikantene til å vise hensyn og følge anvist regulering og fartsgrense gjennom anleggsområdet, sier byggeleder Olaf Rovik i Statens vegvesen.

Sjekker understøypen

Arbeidet pågår nå på Omundvågbrua. De andre bruene vil bli tatt fortløpende. Mange vil kanskje synes det er rart at det er nødvendig med vedlikehold av bruene som er ganske nye.

- Det vi gjør nå er at vi sjekker understøypen under rekkverksstolpene. Vi trodde den ikke hadde tålt frosten, men det ser bedre ut enn vvi trodde. Vi går likevel over alle stolpene. Når vi er ferdig med Omundvågbrua skal vi ta Dalsaunebrua, og etter hvert bruene ved Breilia og i Trånghålet, sier Rovik.

Arbeid mange steder

Flere steder pågår bygging av nye veger.

På fylkesveg 715 på strekningen Osavatnet–Rødsjø og langs Nordsetervatnet pågår vegbygginga for fullt. Arbeidene med tre delparseller på fylkesveg 710 mellom Krinsvatnet og Brekstad er også i oppstartfasen. Her er skogryddinga kommet i gang og det vil bli økende anleggsaktivitet utover våren.

I tillegg pågår det fjellsikringsarbeid ved Mørrevatnet i Åfjord og utskifting av stikkrenner på fylkesveg 715 i Haugsdalen.

Stadig endring

- Trafikkbildet på store deler av Fosen er i stadig endring. Vi oppfordrer trafikantene til å beregne lenger kjøretid enn normalt, og rette seg etter arbeidsvarslingen og nedsatte fartsgrenser slik at vi unngår uhell og ulykker. De må beregne mer enn ei time til byen, sier Olaf Rovik.