Dette framkommer i ei pressemelding fra selskapet.

10 år - 15 milliarder

- 2016 var et godt år. Derfor kan vi igjen dele ut et solid utbytte, og i Gjensidige går mesteparten av utbyttet til kundene, sier Helge Leiro Baastad, som er konsernsjef i Gjensidige.

Gjensidige har omtrent 800.000 kunder i Norge, og samlet får de 2,1 milliarder kroner i kundeutbytte. Utbyttet tilsvarer omtrent 14 prosent av det kundene betalte i forsikring i fjor.

- Siden 2007 har kundene fått 15 milliarder kroner i kundeutbytte, sier Baastad.

Konsernsjef i Gjensidige, Helge Leiro Baastad. 15 milliarder kroner i kundeutbytte på 10 år. Foto: Jo Michael de Figueiredo

Gjensidigestiftelsen

Ordningen med kundeutbytte skyldes at den største eieren i Gjensidige er den kundestyrte Gjensidigestiftelsen. Stiftelsen videreformidler sitt aksjeutbytte fra Gjensidige til selskapets norske skadeforsikringskunder.

I tillegg deler stiftelsen ut store midler til samfunnsnyttige formål over hele landet. Alle frivillige lag og organisasjoner kan søke om midler.

Ordningen med Gjensidigestiftelsen og kundeutbytte har historiske årsaker. På 1800-tallet ble det dannet mange små, lokale forsikringsselskaper som ble eid av kundene. I nyere tid har de fleste gått sammen i Gjensidige.

- Gjensidigestiftelsen viderefører kundenes eierskap, og det gjensidige forholdet mellom kunde, lokalsamfunn og forsikringsselskap, sier Baastad.