- Det ble ikke helt innertier, for han snakka Bodø-dialekt