Klokken 13.00 i dag starter kommunestyremøtet i Osen der politikerne skal si ja eller nei til én Fosen-kommune. Åfjord kommunestyre skal avgjøre saken i møtet klokken 19.00 i kveld.

Tvang?

Det blir enten fire eller én kommune på Fosen etter kommunereformen. Saken blir endelig avgjort i Stortinget den 8. juni i år. I dag og i morgen skal alle de sju kommunestyrene på Fosen si ja eller nei til én Fosen-kommune.

Det ligger an til ja i to kommuner og nei i resten. Hvorvidt regjeringspartiene med eventuell støtte fra Venstre er villige til å vedta sammenslåing av hele Fosen selv om flertallet av Fosen-kommunene skulle si nei, er noe uklart.

Kommunalminister Sanner sa nylig til Fosna-Folket at det ville være «utidig» av ham å blande seg inn og si noe før kommunestyrenes behandling.

Venstres André Skjelstad gikk i et Fosna-Folket-intervju langt i å avkrefte at hele Fosen kan bli tvangssammenslått.

Fire kommuner

Det som er sikkert, er at kommunestyrenes vedtak i dag og i morgen vil veie tungt for hva Stortinget foretar seg den 8. juni. Og dersom Stortinget ikke vedtar én Fosen kommune, sikrer Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre flertall for fire kommuner.

Leksvik og Rissa blir uansett til Indre Fosen fra nyttår, Ørland og Bjugn blir tvangssammenslått, Åfjord og Roan blir én kommune mens Osen forblir alene.

Geir Vinsand og NIVI analyse anbefalte i sin utredning at Stortinget 8. juni vedtar én Fosen-kommune med virkning fra 1. januar 2022. Foto: Alexander Killingberg

Status Fosen

Slik ligger det an før avstemningen i kommunestyrene på Fosen:

Osen

Behandler saken i kommunestyret onsdag klokken 13.00. Her ligger det an til et klart nei til én Fosen-kommune. I motsetning til i de andre Fosen-kommunene, er rådmannens innstilling i Osen negativ til én Fosen-kommune. Tidligere i år signaliserte Osen kommunestyre at de i fremtiden vil søke samarbeid nordover mot Namdalen.

Åfjord

Behandler saken i kommunestyret onsdag klokken 19.00. Her ligger det an til et klart ja. Åfjord-ordfører Vibeke Stjern (Ap) har i flere år snakket varmt om én Fosen-kommune.

Bjugn

Behandler saken torsdag klokken 08.00. Det går mot et ja-flertall for én Fosen-kommune i Bjugn.

- Jeg vet ikke helt, men slik jeg oppfatter det, så er det ja-flertall i Bjugn, sier ordfører Ogne Undertun (Ap) til Fosna-Folket.

Undertun tror for øvrig at det er lite sannsynlig at Stortinget vedtar én Fosen-kommune dersom Indre Fosen sier nei.

Indre Fosen

Behandler saken torsdag klokken 10.00. Det var tirsdag noe uklart hvordan saken skal behandles i praksis. Tidligere ble det sagt at saken skulle behandles i fellesnemnda, men mandag denne uka lå det an til behandling i både Leksvik- og Rissa kommunestyre samt i fellesnemnda. En annen variant er å ta diskusjonen i fellesnemnda for så å fatte vedtak i de respektive kommunestyrene.

I Indre Fosen går det mot et nei til én Fosen-kommune i denne omgang. Partiene jobber imidlertid frem mot møtet med noen formuleringer som kan tas inn i vedtaket. Disse formuleringene dreier seg blant annet om at Fosen trenger mer tid på prosessen, og at man dermed ikke er helt avvisende til én Fosen-kommune.

Ørland

Behandler saken torsdag klokken 12.00. Alt tyder på at det blir nei i Ørland.

- Det er fortsatt min oppfatning at det trolig blir flertall mot sammenslåing nå, sa ordfører Tom Myrvold (H) til Fosna-Folket tirsdag.

Roan

Behandler saken klokken 19.00 torsdag. Også i Roan går det mot et nei til én Fosen-kommune.

Avgjørelsen

Til sist er det Stortinget som avgjør saken når kommunereformen behandles i Stortinget 8. juni. Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre sikrer flertall for fire kommuner på Fosen. Spørsmålet er hvordan partiene vurderer vedtakene på Fosen. Vil to ja være nok til at Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre vedtar Fosen kommune?

Les mer: Geir og NIVIs ti grunner til å slå sammen hele Fosen.