Støtter reiselivsbedrift med oppgradering av parkeringsplassen

foto