Så mange hundre arbeidsplasser skaper sjømatnæringen på Fosen

foto