Partene inngikk en intensjonsavtale om overtakelse av Nes vannverk allerede i begynnelsen av 2017.

Det private samvirkeforetaket har drevet med uttak, rensing og distribusjon av vann til sine abonnenter ved Nes i Bjugn kommune siden 90-tallet. Deler av virksomheten var oppe å gå allerede på 60-tallet.

Henvendte seg til kommunen

Vannverket hadde det fjorårets slutt 159 abonnenter på et område som strekker seg fra Hellem til Risvika. Vannkilden er en inntaksdam i Tønnølsfjellet.

Det var vannverket som henvendte seg til Bjugn kommune med ønske om en kommunal overtakelse.

- Oppsitterne har ønsket en overtakelse og Bjugn kommune har også tidligere tatt over private vannverk etter ønske. For kommunen er det ikke en viktig sak utover det å møte innbyggernes ønske, sier ordfører Ogne Undertun (Ap).

Ny forsyningsledning

Formannskapet i Bjugn bestemte seg i forrige uke for å godkjenne avtalen som ligger til grunn. Kommunen overtar dermed vannledningsnett og kummer, men ikke selve samvirkeforetaket.

Kommunen tar heller ikke over inntaksdam, vannrenseanlegget eller overføringsledning fra vannrenseanlegget.

For at abonnentene ved Nes skal bli forsynt med vann fra det kommunale nettet, må det legges ny forsyningsledning ved Steinvik og fram til kirka på Nes. Dette vannet skal komme fra Barset felleskommunale vannverk.

Tursti

Formannskapet bevilget i forrige uke fire millioner kroner til ny forsyningsledning.

Tiltaket finansieres med låneopptak.