- Først og fremst var svaret positiv, som vil si at håret kom fra bjørn. I tillegg stammet hårene fra mer enn ett individ. Dette tyder på at to ulike bjørner har vært på det aktuelle kadaveret. Det mest interessante her er ikke at det er to bjørner, men at de to antakelig var på samme kadaver til noenlunde samme tidspunkt, sier Solli.

Han forteller at hårprøven var litt for liten til å gi alle svarene de ville ha, men at man kan konkludere med at den ene bjørnen er en hannbjørn med uviss alder, mens det ikke er mulig å kjønnsbestemme den andre bjørnen. Prøvene ble hastesendt til Norsk institutt for bioøkonomi, avdeling Svanhovd i Pasvik, hvor analysen fant sted.

Blir sendt flere prøver

- Vi i kommunen ønsker å bidra på de måtene vi kan. Derfor sendte vi inn prøvene. Det viser seg i etterkant at var et godt valg, sier Solli.

På grunnlag av dette resultatet vil det nå bli sendt inn flere hårprøver som er hentet inn fra kadaver. Tore Solli har vært i kontakt med Fylkesmannen, som de nå samarbeider med om denne innsendelsen. Nå håper de at flere nye hårprøver kan gi dem enda flere svar.

- Det vi vet nå er at det nettopp har vært en bjørn i Verran og tatt sau. Fellingsforsøket er nå konsentrert rundt det området. Så får vi se hvordan disse puslespillbrikkene passer sammen etter hvert som vi får mer dokumentasjon fra DNA-testing, sier han.

- Ikke kontroll

Beitelagsleder i Leksvik, Kristoffer Moan var den som fant lammet som hårprøvene stammet fra. Han reagerer nå sterkt på nyhetene.

- Det gikk kaldt nedover ryggen på meg da jeg fikk beskjeden. Det viser at miljøforvaltninga ikke har kontroll på hvor mye bjørn vi har i riket, sier han.