Her tar Linda over ordførerstolen. I dag har hun toppvervet i kommunen