Krevende kjøreforhold: «Glømm'e såfremt dåkk itj kjøre traktor»

foto