Målt 31 km/t over fartsgrensen ved busstopp for skolebarn: Mistet førerkortet