Bilfører anmeldt etter å ha passert politikontroll i høy fart