Kartlegger tre bygder og hele sentrum: Frykter verdifull natur kan gå tapt