Åtte bøter og ett førerkortbeslag på samme fylkesvei