– Det er ikke utfordringsfritt å bosette flyktninger samtidig som vi ønsker å bosette så mange som mulig

foto