Vogntog som havnet i sjøen var lastet med 16 tonn sild fra Fosen

foto