Fører sjekket av ambulanse etter utforkjøring. Trafikkdirigering på stedet

foto