Mandag opplyste statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at Forsvaret hever beredskapen.

– Det gjør at Forsvaret skjerper årvåkenheten og kan målrette innsatsen mot det som er mest nødvendig nå, sa Støre.

Han presiserer at det ikke har skjedd noe det siste døgnet eller dagene som gjør at man trapper opp dette akkurat nå, men at det er en utvikling over tid som gjør at man går til dette skrittet.

Preget av usikkerhet

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sier at Forsvarets aller viktigste oppgave er å bevare vår fred og sikkerhet, og å hindre konflikt.

– For å løse denne oppgaven må vi tilpasse vår aktivitet etter situasjonen vi til enhver tid står i. Situasjonen vi står i nå, er preget av usikkerhet, sier Kristoffersen.

Han sier Forsvaret nå må bidra til at ingen ser seg tjent med å begrense vår egen handlefrihet eller true vår sikkerhet – og at de nå omprioriterer deler av planlagte aktiviteter for å styrke beredskap, operative evne og utholdenhet.

Tilpasser aktiviteten

Det blir økt aktivitet på noen felt, som for eksempel maritim overvåking. Forsvaret ivaretar sikkerheten i våre nærområder sammen med våre allierte. Allierte bidrar blant annet med patruljering i Nordsjøen.

Samtidig blir det mindre aktivitet på andre områder som ikke er direkte relevante for dagens utfordringer med sammensatte trusler.

– Vi kommer til å tilpasse aktiviteten etter den situasjonen vi til enhver tid står i, sier Kristoffersen.