Har fått sin rolle vurdert: – Ikke holdepunkter for å tro at han har prestisje i å opprettholde vedtaket