foto
Fra 1. januar til 27. desember ble det registret 269 dødsfall på Fosen.

Disse døde på Fosen i 2022