Setter inn aggregat for å skaffe strøm etter brann