Det er VG som skriver at Trøndelag Sp i sin høringsuttalelse skriver at det å innføre en skatt ingen kjenner innretningen av fra 1. januar – tre dager før høringsfristen, og flere måneder før endelig vedtak er uforutsigbart og skaper usikkerhet.

– Vi mener derfor innføringen av skatten bør utsettes til etter at den endelige innretningen er vedtatt av Stortinget.

De mener at beregnet inntekt i mellomtiden kan ivaretas av en midlertidig økning i produksjonsavgiften, slik næringen selv har foreslått.