– Utfordringa er å konkurrere med de store kjedene

foto