Lover koronakompensasjon: – Beløp og innretning blir klart senere

foto