Seks av ti vil beholde tvangssammenslått kommune: - Hvorfor skal man bruke tid på å se seg tilbake? Kan man ikke heller bruke energien på å skape noe positivt?