Her er det brukt 110 millioner kroner, og det bare på tomta. Nå kommer sluttoppgjøret

foto