Fosna-Folket er lokalavis for seks kommuner på Fosenhalvøya i Trøndelag: Ørland, Bjugn, Indre Fosen, Åfjord, Roan og Osen.

Avisa kommer ut to dager i uka: tirsdag og fredag. Vårt mål er å være den beste formidler av lokal informasjon om og for fosninger. Avisas hovedkontor ligger på Brekstad i Ørland kommune.

I tillegg har vi et avdelingskontor i Rissa sentrum.

Fosna-Folket fram til i dag

Fosna-Folket ble startet i kjelleren hos Ada Schwabe Einarsen og ektemannen Jan Einarsen på Brekstad i 1964, med Ada som redaktør og Jan som disponent.

LES OGSÅ: Derfor startet Ada Schwabe avis på Fosen

foto
Fosna-Folket ble startet i kjelleren hos Ada Schwabe Einarsen.

Det skjedde i et tiår da Fosen var i sterk utvikling. Dagens riksveinett ble lagt på denne tida, dagens kommunegrenser kom på plass og næringslivet var i en rivende utvikling. I begynnelsen kom avisa ut en gang i uka i fullformat. Stjørdalens Blad sto for trykkingen.

I 1967 flyttet ekteparet Einarsen til Botngård i Bjugn, og avisa fulgte med. Her ble hovedbasen fram til den returnerte til Brekstad igjen i 1989, hvor vi fortsatt har vårt hovedkontor. Gjennom hele 60-tallet lå Fosna-Folkets opplag på i overkant av 2000 eksemplarer. Først i 1976 passerte den 3000. I 1982 ble 5000-grensen passert.

foto
Fosna-Folket trykkes i dag på Orkanger.

I 1968 gikk man over til to utgivelser i uka, senere ble dette utvidet til tre utgivelser. Fra 2017 gikk vi ned til to utgivelser i uka. I 1971 skjedde omleggingen til tabloidformat, som siden er beholdt.

I 1985 og 1986 trakk ekteparet Einarsen seg ut av det daglige arbeidet, og avisa ble omgjort til et aksjeselskap. Senere kjøpte Adresseavisen aksjene, slik at Fosna-Folket AS i dag er en del av konsernet Adresseavisen og Polaris Media. Fosna-Folket hadde i mange år eget trykkeri, men de siste årene har avisen blitt trykket ved Nr1 Adressa-Trykk Orkanger AS.

De redaksjonelle sidene blir produsert på Brekstad, og overføres via telenettet. Annonsesidene blir produsert i Trondheim.

16 er i dag ansatt i avisa fordelt på 15 årsverk.