– Når vi politikere har valgt å sette innsparingstiltak på vent, da kan vi ikke vente at avdelingene holder budsjettene

foto