– Når vi politikere har valgt å sette innsparingstiltak på vent, da kan vi ikke vente at avdelingene holder budsjettene

Arbeiderpartiets Torkil Berg, som leder helse- og omsorgsutvalget i Indre Fosen kommune. Foto: Jakob Ellingsen