– Det er en risiko for at det ikke gjøres noe med denne veistrekningen

foto