– Jeg ser at svaret kan skape usikkerhet, og etterlatt et inntrykk av at jeg forsøkte å holde tilbake informasjon

foto