NTE passerte nylig milepælen 90 000 strømkunder. Det markerte de med å gi en av kundene 10 000 kroner å gi bort til et godt formål.

Den som ble trukket ut: Arja Døsvik. Opprinnelig ørlending, men godt innbodd i Levanger der hun spiller håndball på LHK.

Det forteller strømselskapet om på sine nettsider.

– Bruk tiden på barna

Beskjeden om at hun hadde vunnet fikk Døsvik dagen før hun skulle i sin morfars begravelse. Han hadde lungekreft.

– Men morfar sa alltid til legene at de heller burde bruke tiden sin på de kreftsyke barna i stedet for på ham, sier hun til NTE.

I begravelsen ble det derfor bedt om en gave til Barnekreftforeningen, en forening det dermed også ble enkelt å velge som mottaker av gaven fra NTE.

Kristine Wormdal i NTE, Arja Døsvik og Brit Gorset, som er leder for Barnekreftforeningen Trøndelag.

Pengene de får fra privatpersoner og bedrifter går både til forskning, etablering av familiesentre ved de største sykehusene og til ulike trivselstiltak som familiehelger, kinobesøk og ferier der familier kan møte andre i samme situasjon.

Barnekreftforeningen er en frivillig organisasjon som drives av familier som har eller har hatt barn med kreft.

Sykepleier-utdannet

Arja Døsvik utdannet seg til sykepleier, og skrev bacheloroppgaven sin om utmattelse og senskader etter kreft. Hun forteller at hun jobber med kreftsyke hver eneste dag og ser hva sykdommen gjør med dem også etter at de er erklært kreftfri.

I desember begynner hun i ny jobb ved Sykehuset Levanger. Hun vurderer å videreutdanne seg til kreftsykepleier.

– Jeg vil hjelpe til der jeg kan, og vil gjerne jobbe mer med både barn og voksne som rammes av kreft. Da kan jeg føre visjonen til morfar videre, sier Arja Døsvik.