Mange populære fag på den nye skolen: – fem av seks søkere er fra utenfor kommunen

foto