Har oppdaget nye gytefelt: Kan ikke si om det går bra eller dårlig med den lokale torskestammen