Hun oppfordrer nå barn i risikogruppen til å vaksinere seg mot influensa.

– Vi ser det er god oppslutning for influensavaksine for voksne i risikogrupper. Men for barnegruppa er det svært lav vaksineoppslutning. Dette melder også FHI om og det er bekymring omkring den lave oppslutningen, sier Ledsaak.

Som barn i riskogruppen regnes barn som er født for tidlig, opp til de blir fem år, og barn med kronisk lungesykdommer, astma, diabetes, hjerte- og karsykdommer, leversvikt, nyresvikt, kroniske nevrologiske sykdommer, nedsatt immunforsvar, alvorlig fedme eller annen alvorlig eller kronisk sykdom.

For barn i alderen seks måneder til ni år som ikke er vaksinert eller ikke har fått påvist influensasykdom tidligere, anbefales det to doser influensavaksine.

Vaksinene sette med minst fire ukers mellomrom.

Folkehelseinstituttet (FHI) melder om at influensasesongen har startet og det er hovedsakelig influensavirus A som påvises, og da av undertypen svineinfluensa (H1N1).

– Influensatypen som påvises nå har endret seg på en slik måte at tidligere gjennomgått svineinfluensa ikke beskytter så godt mot ny infeksjon. Det er derfor enda viktigere å ta vaksine for å være beskyttet mot alvorlig sykdom av influensa i år, sier Ledsaak.

Foreldre som ønsker å vaksinere sine barn, kan komme på drop-in torsdag 8. og 14. desember.

Les mer om pris, sted og tid for vaksinering her.