Vil betale 5 millioner kroner for å unngå rettssak