Brøt seg inn til familie med øks og kniv: Fanget opp av overvåkningskamera