Flere observasjoner av bjørn langs vei: – Om det ikke skjer noe, så må man vente til det eventuelt dukker opp noen skader

foto