– Vi kjøpte naboboligen og en ekstra tomt så vi og barna kunne bo her. Nå er alle husene unntatt ett revet