Dette området kan bli vernet: «Inneholder truet, sjelden eller sårbar natur»