Flytta til bygd i vekst: – Man får en helt annen frihet enn om man må bo oppå hverandre i byen