Mener han har førsterett: – Er dette noe å lage oppstyr om?