Stenger veg etter steinras. - Noen steiner er sikkert ett tonn